lördag 31 mars 2012

Hur kan man skriva ut från sin iPad?

Artikeln nedan listar 3 olika sätt att lösa problemet...
How to Print from Your iPad: Summary of Printer and Printing Options
http://ipadacademy.com/2012/03/how-to-print-from-your-ipad-summary-of-printer-and-printing-options

(Sent from Flipboard)


Sent from my iPad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar