tisdag 30 oktober 2012

Geogebra utbildning med Tomas Lingefjärd

Geogebra – Visualisera matematik
geogebra.org
Inte så användarvänligt men kanske användbart för att stärka begreppsbildningen hos eleverna. Men jag tror att huvudspåret måste vara att läraren skapar övningarna och eleverna laborerar med dem.

Några bra övningar
Vinkelsumman

Alla möjliga resurser

Geocach utbildning med Tomas Lingefjärd

Geocaching – informellt lärande
www.geocaching.com

Startade i USA 2000. Filmburkar är de vanligaste cacherna i städer. De kallas mikro. I naturen brukar de vara större. De kallas då terräng (Terrain) svårigheten i terräng rankas från 1 till 5.

I så kallade mysterier visas koordinaterna först när ett problem har lösts. Dessa markeras med ett ? . Svårigheten på problemen rankas också 1-5.  Där nivå 1 kanske tar en timme att lösa och nivå 5 tar kanske en månad att lösa.

Where I go är en annan typ där en app navigerar dig till platsen där cachen finns.

Det finns cacher på de flesta teman.