måndag 29 april 2013

IKT - Blogga med app

Testar att blogga från Bloggers egna bloggverktyg Blogger för iPad. De flest inlägg som jag skriver på denna bloggen är ju bara länkar från de bloggar jag följer med Google reader. Dem skickar jag hit direkt från Greader en utmärkt läsare för Google reader. Hoppas verkligen att jag inte kommer tappa bort alla mina prenumerationer när Google lägger ner Reader. Borde ju komma någon smidig tjänst som för över alla prenumerationerna till sin tjänst. Bra sätt att plocka marknadsandelar. En del inlägg skickar jag helt enkelt med epost. Mycket smidigt.

Nu funderar jag dock på att skaffa mig en blogg som riktar sig direkt mot mina elever. Till skillnad från den här som ärligt talat mest är ett sätt för mig att lagra lite av alla de intryck och tankar jag får när jag hittar något intressant. Då blir det ju inte så bra att ha alla inlägg i en lång lista. Måste minst ha en flik för varje klass och kanske en för varje område så att det blir lätt att gå tillbaka till något om man behöver det igen.

Än så länge har jag inte sett till några sådana funktioner. Men jag kanske får köra med etiketter. Men det har ju nackdelen att man kanske får för sig att döpa om ett område och då måste man ändra etiketten på alla inlägg. Jobbigt!

IKT - Enkla men nyttiga IT-tips

Enkla men nyttiga IT-tips

http://flexspan.blogspot.com/2013/04/enkla-men-nyttiga-it-tips.html

De flesta av oss skulle kunna spara tid och frustration om vi bara kände till alla bra genvägar och finesser som finns i våra datorer och mobiler. Men om ingen talar om dem för dig så fortsätter du i gamla hjulspår.Den här korta TED-föreläsning, 10 top time-saving tech tips, av David Pogue (New York Times teknikkorrespondent) ger flera nyttiga IT-tips som kan spara dig tid. Nästan hälften var okända för mig. Väl värt fem minuter ...

Skickat av gReader Pro

onsdag 24 april 2013

Bi - Under skinnet?

Har du funderat på hur det ser ut under skinnet?

http://iktsidan.com/2012/03/16/har-du-funderat-pa-hur-det-ser-ut-under-skinnet

Vad gömmer sig där,  hur ser egentligen blodomloppet ut, och hur hänger det ihop med hjärta och lungor.
Här kan du skala av ett lager åt gången och undersöka hur en kvinna eller man ser ut på riktigt, inte bara på utsidan utan ända in till skelettet.
Tänk på att inte alla webbläsare fungerar, jag fick använda Google Crome tex
Sidan heter: Zygote body (fd Google Body)
http://www.zygotebody.com/#nav=0.97,76.26,250
Här nedan en demo som visar hur det kan se ut:

Skickat av gReader Pro

Anteckna när du ser på video

Videoanteckningar

http://flexspan.blogspot.com/2013/04/videoanteckningar.html

Att titta på inspelade föreläsningar ingår i många kurser idag men när du vill skriva anteckningar måste du byta mellan olika program; från webbläsaren till Word till exempel. Video Notes är en ny tjänst som  låter dig titta på en föreläsning från YouTube, TED, Coursera eller EdX och anteckna samtidigt i samma webbfönster. Tjänsten skapar speciella sidor i Google Drive så alla dina anteckningar sparas automatiskt i Google Drive. Dessutom kan du dela dina anteckningar med kollegor och skapa gemensamma anteckningar från viktiga föreläsningar.Här kommer en kort demofilm:

Skickat av gReader Pro

Ma - Tack för det Skolverket.

Kunde inte hålla med mer!

http://pedagogstockholmblogg.se/omg/2013/04/24/tack-for-det-skolverket/

Jag har nu rättat klart och sammanställt mina klass resultat i NP Ma (snabbt va!). Sammanställningen väcker dessa två stora frågor:
1. Förmågorna?
Var är förmågorna? Varför finns förmågorna med i provet – men ligger sedan inte till grund för betygsättingen? Och VARFÖR ligger de inte till grund för betygssättningen? Kunskapskraven i LGR11 bygger ju tydligt på dessa förmågor.
2. Kravgränserna vs. min bedömning, vad är rimligt?
Kravgränserna är låga! Elever som jag bedömt ligga på D skriver B eller A på provet. Vad är fel? Är jag för sträng? NP sågs naivt bland mig och många av mina kollegor som något efterlängtat, nu ska vi äntligen få reda på om vi tänkt rätt. Har vi varit för stränga när vi bedömt eleverna, är våra bedömningar rimliga? Detta är frågor vars svar fortfarande saknas.
Dessa två frågor hänger naturligtvis samman, och hänger samman med följande: en avsaknad av grund i LGR11. Nedan följer ett avsnitt direkt saxat ur denna.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C
är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A
är uppfyllda.

Enligt SAOL betyder övervägande till största delen. Detta går naturligtvis att tolka. En matematisk tolkning som används i många sammanhang är 2/3. En logisk tolkning skulle kunna vara nästan hela delen. Detta skulle i sin tur kunna översättas matematiskt till värden i spannet 60% – 90%. Återigen tolkningar. Ett värde som alla nog kan komma överens om är i alla fall mer än 50%.
I bedömningsanvisningarna till NP Ma åk 6 är kravgränserna för D och B satta enligt följande:

Provbetyg D: Minst 56 poäng totalt varav minst 14 på lägst nivå C (av 45 + 19)
Provbetyg B: Minst 88 poäng varav minst 4 på nivå A (av 19).

På vilket sätt skulle detta var till övervägande del, den största delen? 4 av 19 och 14 av 64 landar på ca 21%. Detta kan ingen matematiker i världen få till övervägande del. Ingen annan för den delen heller.
Ur ovanstående citat ur LGR11 kan en också utläsa att för att nå kunskapskrav E, C och A ska alltså [alla] kunskapskrav på dessa nivåer vara uppfyllda. Detta har lett till en diskussion på min skola, och säkerligen många fler, kring hur många gånger en elev ska visa en A-förmåga för att få A och om de överhuvudtaget ens kan missa delar av prov, inlämningar etc för att kunna nå A. En bokstavstolkning av kunskapskraven – javisst – men vad hade vi att förhålla oss till? Inget. Återigen, vi längtade verkligen efter dessa prov för att få någon typ av bekräftelse. Men icke.
Efter ovanstående sammanställning, som sker till varje elev och då alltså avgör betyget, som alltså har noll (0) koppling till de olika förmågorna, noll (0) grund i att eleven ska uppnå alla kunskapskrav för E, C, A eller till överhängande del för mellanstegen, finns en annan sammanställning.

"Kunskapsprofil - visar förmågorna utifrån kunskapskraven"

I denna avdelning kan läraren sammanfatta elevens visade förmågor enligt kunskapskraven i LGR11. Hur denna sammanställning ska gå till är ej tydlig. Intill varje fråga i facit framgår vilka förmågor som testas, men hur dessa ska sammanställas är en gåta. För att det ens ska vara möjligt torde det göras i samband med rättning. Kanske hade en då kunnat rätta genom att skriva vilka förmågor poängen avsett. Detta hade säkerligen lett till en mycket större tidsåtgång. Något som naturligtvis är en omöjlig ekvation, tiden att ens rätta proven från början finns ju knappt.
Jag, och många lärare med mig, är enormt besvikna på de nationella proven. Den totala avsaknaden av grund i LGR11 är skandalös och underminerar det arbete med förmågorna som vi lagt ner under två år. Hur ska vi kunna dela ut dessa resultat och inte sätta dessa betyg? Vad kommer att hända i möten med föräldrar till elever som fått ett D i betyg HT12 och som skriver A på provet?
Jag är övertygad om att det är vi som har tänkt rätt, inte provkonstruktörerna. Det arbete vi lagt ner under dessa år har varit tungt, vi har gjort det parallellt med undervisning och bedömt och betygsatt efter det även fast vi inte alls varit säkra på det. Men arbetet har också varit givande. Vi har kunnat vara tydliga i vår bedömning: "du behöver förbättra dina lösningar för att kunna gå vidare, träna på att vara tydligare" eller "Wow, du har verkligen lärt dig mer om problemlösning!" eller vad det nu kunnat vara. Vi har knutit bedömningen till förmågorna, vi har gjort matriser efter förmågorna och vi har gett feedback efter förmågorna. Elever har utvecklats. Har allt detta varit till spillo? Är det såhär vi nu ska bedömma – räkna ihop poäng. Som man gjort i matematiken i alla tider. Och som mattelärare kämpat mot. Är vi verkligen tillbaka där? Tack för det Skolverket.

Skickat av gReader Pro