söndag 29 april 2012

Allt om Higgs partikel på under 8 minuter Video]

http://feeds.gawker.com/~r/gizmodo/full/~3/59JluHWHOA4/everything-you-ever-wanted-to-know-about-the-higgs-boson-in-under-eight-minutes

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Kyla hjälper mot hjärnskador efter hjärtstillestånd

http://www.unt.se/sverige/nedkylning-skyddar-mot-hjarnskador-672513.aspx

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Trunky lär sig nummer – Spela och öva på addition och subtraktion

http://www.pappasappar.se/trunky-lar-sig-nummer/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trunky-lar-sig-nummer

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Enkelt program stoppar skolfusk och störande surfning

http://feeds.idg.se/~r/idg/ETkj/~3/xXdVhOBIpUw/enkelt-program-stoppar-skolfusk

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Universiteten slår upp portarna

http://feeds.idg.se/~r/idg/ETkj/~3/fLPPYwcRApI/universiteten-slar-upp-portarna

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Antibiotikaresistens kan minskas mha fetter

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.927718-antibiotikaresistens-kan-minskas

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

fredag 27 april 2012

NObienalen : Den dopade hjärnan

Cognitive enhansers
Recreational drugs tex kaffe nikotin amfetamin mfl
Stimulants
Concentration and memory enhansers
Antiperesiva medel, antistress, humörstabiliserande
Blodflödeshöjande medel

Användning av medel för annan användning än den avsedda
8% university undergraduates
16% på vissa universitet
25% av college students

Stimulanter
Ritalin metylamfetamin adhd-medicin
Atomoxetine- relativt säker noradrenalin återupptagnings inhibitor
Modafinil - ursprungligen mot narkolepsi. Används för ökar vakenhet och förmågan att hålla sig vaken. Texas för piloter och läkare. Hur den fungerar exakt är okänt.
Det diskuteras om den här skall vara tillåten för vanliga människor i ovanliga situationer.

Dessa droger har effekt på hur försöksobjekten presterar men hur ser farorna ut?
Långsiktiga studier behövs
Hur får du tag i dessa droger? Du får dem inte på ett kontrollerat sätt om du inte har tex ADHD. Vad får du egentligen om du beställt droger på internet?
Hur går det om många använder dessa droger? Måste alla ta dem till slut. Limitless är en film som handlar om en extremt effektiv kognitiv drog.

Naturliga droger
Träning
IQ och kondition
Det finns ett nära på linjärt samband.
Forskning bygger på mönstringstesten
Muskelstyrka har inte ett sådant samband men det är bra att en grundläggande nivå. Detta kan bero på en stor ärftlig faktor vad gäller muskelmassa.

Tvillingstudier gör att man kan säkerställa att det verkligen är träningen som gör skillnaden.

Depression
Risken att drabbas av depression vid 25 år dubbleras om du är otränad vid 18 är.

Demens och förstudier till demens
Risk för detta mer än fördubblas vid 60 om du är otränad vid 18. Det är också kännt att träning fungerar som en antidepressant. Förr eller senare drabbas de flesta av demens. Men träning kan fördröja inträdet.

Kondition vid 18 år och inkomst som vuxen har också ett tydligt samband.

Vid trauma kan nervceller halvera sin storlek och till och med dö på sikt. Använd hjärnan och lära dig nya saker så växer nervcellernas alla delar. Gliacellerna ökar i antal. De jobbar med att få fram energi i form av glukos och laktos.
Nya blodkärl bildas också.
Stamceller är gliaceller är hjärnans stamceller. Det är därför vi inte hittade dem förrän nu.

Hippocampus
Doris i Hitta Nemo har problem med hippocampus. Hon kan inte göra om korttidsminnen till långtidsminnen.
Hippocampus styr vad som skall få en plats i långtidsminnen.
Hippocampus gör kopplingar mellan olika intryck. Lukter och barndom mm. Det är i hippocampus som stamcellerna finns. Hippocampus lyssnar på amygdala.
Amygdala har hand om känslor.
Nya nervceller är mycket mer som barn. De skickar mer signaler bildar fler nya kontakter osv.

Stamcellerna sitter nästan utanför hjärnblodbarriären. De kan då känna av vad som finns i blodet.

Den mat som är bra för hjärtat är bra för hjärnan.
Dessutom är detta bra:
Antioxidanter hjälper. Här hängde jag inte riktigt med...

Tankeverksamhet
Använd hjärnan och den växer
Klura och var social.

Lev smart genom att vara flexibel. Utmana dig själv att göra något nytt eller något på ett nytt sätt.
Variera!
Utmana!
Bygg upp reserver i hjärnan!

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

NObienalen : varför naturvetenskap?

Avgörande för
Ekonomi och välfärd
Demokrati
Roligt intressant och relevant

Arbetstillfällen idag ställer nästan alltid krav på abstraktion.
Visa eleverna vad vetenskapen gjort för oss
Fråga om de vill vara med att skapa den var vetenskap som läser dessa problem som kvarstår.
Andelen elever som inte når ett godkänt resultat på nationella prov i matematik har ökat från 9 till 19 procent.
Andelen elever som vid 23 års ålder inte har en gymnasieexamen har ökat från 90% till 75% under de senaste åren.
Undersökande arbetssätt är bara bra om läraren knyter ihop och kontrollerar vad eleverna kom framtill.
Återkoppling är oerhört viktig!
Höja läraryrkets status är den viktigaste åtgärden för att förbättra svenska skolan. Det säger en internationell studie av olika länders skolsystem.

Skolverket kommer att göra insatser i
förskolan
teknik
Kompetensutveckling
Nt-utvecklare dessa kommer få utbildning
Mm

Experterkan
Identifiera väsentligheter
Leda lärande genom klassrumsinteraktion
Övervakandet lärandet och ge feedback
Använda sina känslomässiga sidor
Påverka elevers studieresultat

Korta fortbildningsinsatser har ingen påverkan på elevers resultat
Det skall vara fokus på
måluppfyllelse
Långsiktighet 3-5 åf
Delaktighet
Mandat krav
Kollegiet lärande och praxisnära

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

NObienalen: Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Ingrid Jakobsson berättar om Skolverkets kvalitetsgranskningar. I de undersökningar de gjort kan man konstatera bla följande:
läraren spelar roll
De äldre eleverna tycker att NO är tråkigt
Undervisningen är inte likvärdig
Man tar inte vara på elevernas kunskaper
Tillgång och användning av It
Alla får inte prova på naturvetenskapliga arbetssätt.
Sammanfattning det läraren knyter ihop det man arbetat med saknas.
Individualisering brister
Utbildade lärare i lägre åldrar är viktigt
Fånga upp elevernas frågor
Rektorns roll är viktig för att NO skall få sitt fokus i lägre åldrar

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Mer från John Scholar

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Nobienalen: Sience teaching resources for today, tomorrow and the future.

NO-biennalen - ROSE : the Relevance of Science Education och IRIS

Eleverna tycker att NO är väldigt viktigt men inte för mig.
Intresset för NO verkar minska ju mer utvecklat ett land är. När eleverna känner de är del i en utveckling av samhället ökar intresset för No/teknik. Våra nya samhällsproblem handlar om energi, miljö och hälsa. Det borde påverka innehållet i undervisningen. IRIS är ett projekt som försöker hitta vägar att få flickor mer intresserade av att söka utbildningar inom NO och teknik.
Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

No-bienal - Fredagen börjar med information om Pisa

Svenska elevers resultat sjunker fortfarande i NO, matte läsförståelse och likvärdighet. Nytt för i år är ett test där eleverna skall använda och läsa av en fingerad webbsida. Svenska elever är rätt bra på faktakunskaper men sämre på att tillämpa dem. De svagaste eleverna har tappat extremt mycket de senaste 9 åren. Tydligen är innehav av piano en viktig socialmarkör. Svensk likvärdighet minska med den ökar i länder som USA och Tyskland. Skillnad mellan skolor i Sverige har ökat. Det fria skolvalet påverkar. Att Sverige blivit sämre än andra länder beror på sämre resultat inte att andra länder fått bättre resultat.

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

torsdag 26 april 2012

NO-biennalen - Formativ bedömning

Nästa föreläsning. Formativ bedömning med Eva Harrell.

NO-Biennalen - Gullig kemi

Nu är det dags för nästa aktivitet på biennalen. Kemi i mindre skala. Karin Axberg och Camilla Mattsson från Kemilärarnas resurs centrum håller i Kemi i mindre skala. Nu kör vi!

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Hans Persson :: Konkret och kreativ NO

http://www.hanper.se/

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Bara bra med smuts i hörnen

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.898045-bara-bra-med-smuts-i-hornen

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Changing learning habits at Oakland Unity

http://khanacademy.tumblr.com/post/19998714717

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

NO-Bienal - Kreativitet i klassrummet

Idag om imorgon är jag på fortbildning. Just nu lyssnar jag på Hasse Persson som skrivit många No-böcker för låg och mellanstadiet. Kanon bra! Googla! Han har även gjort en tv-serie som ligger på SR.

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

"Eleverna springer hinderbana till Super Mario"

http://feeds.idg.se/~r/idg/ETkj/~3/x3Sru-ebl_M/story01.htm

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Växthuseffekt

http://www.teacherondemand.se/webfiles/828.mp4

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

lördag 14 april 2012

Räkna med surfplattan

Fingu är en app till iPad som tränar grundläggande antalsräkning och taluppfattning. Forskning ligger bakom och framför. http://ikt.ncm.gu.se/node/244

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Rymdstation, international space station, space shuttle, NASA, rymden, bilder

Faktabanken en mysig retrodesignad så funkar det sida som är värd att besöka. http://www.faktabanken.nu/iss/iss.htm

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

söndag 1 april 2012

Film Växthuseffekten från Teacher on demand

http://www.teacherondemand.se/webfiles/828.mp4

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Kolets kretslopp - bra länkar

http://blogg.mattemalin.net/2012/03/kolets-kretslopp.html

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Uppfinningstema - Svartlut kan driva framtidens batterier

Elekrokemi kommer eleverna i år 9 att arbeta med snart. Den här artikeln anknyter både till det och Uppfinningstemat som också skall hinnas med innan det blir sommarlov. http://feedproxy.google.com/~r/prylfeber/~3/59S0VArUSig/

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Uppfinningstema - Plast som lagar sig själv

Här är ett exempel på uppfinning som i och för sig kan vara jättebra men som en elev i år nio inte har kunskaper nog att ta fram. Man kan ju komma på att man skulle önska sig en sådan produkt men inte hur det i så fall skulle fungera. Keep it simple! http://feedproxy.google.com/~r/prylfeber/~3/fet7d37hnzs/

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Uppfinningstema - Kokbok som du kan äta

Ganska kul idé men jag tror inte att det kommer slå ut de vanliga plattorna.
http://feedproxy.google.com/~r/prylfeber/~3/zYIAOzRbbSQ/

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Uppfinningstema - Flask- och burkhållare gör det enklare att återvinna

Eleverna i årskurs 9 kommer lite längre fram arbeta med egna uppfinningar. Det enklaste är oftast det bästa. När man känner att så borde det redan vara. Som tex denna. http://feedproxy.google.com/~r/prylfeber/~3/hDW1P_U17aA/

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Math Wars - Färdighetsträning eller förståelse

Ja, vilket är egentligen viktigast och vilket bör komma först när man skall skaffa sig nya mattekunskaper?
http://gettingsmart.com/edreformer/math-wars-the-debate-between-higher-order-vs-rote-learning/