fredag 27 april 2012

NObienalen : varför naturvetenskap?

Avgörande för
Ekonomi och välfärd
Demokrati
Roligt intressant och relevant

Arbetstillfällen idag ställer nästan alltid krav på abstraktion.
Visa eleverna vad vetenskapen gjort för oss
Fråga om de vill vara med att skapa den var vetenskap som läser dessa problem som kvarstår.
Andelen elever som inte når ett godkänt resultat på nationella prov i matematik har ökat från 9 till 19 procent.
Andelen elever som vid 23 års ålder inte har en gymnasieexamen har ökat från 90% till 75% under de senaste åren.
Undersökande arbetssätt är bara bra om läraren knyter ihop och kontrollerar vad eleverna kom framtill.
Återkoppling är oerhört viktig!
Höja läraryrkets status är den viktigaste åtgärden för att förbättra svenska skolan. Det säger en internationell studie av olika länders skolsystem.

Skolverket kommer att göra insatser i
förskolan
teknik
Kompetensutveckling
Nt-utvecklare dessa kommer få utbildning
Mm

Experterkan
Identifiera väsentligheter
Leda lärande genom klassrumsinteraktion
Övervakandet lärandet och ge feedback
Använda sina känslomässiga sidor
Påverka elevers studieresultat

Korta fortbildningsinsatser har ingen påverkan på elevers resultat
Det skall vara fokus på
måluppfyllelse
Långsiktighet 3-5 åf
Delaktighet
Mandat krav
Kollegiet lärande och praxisnära

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar