fredag 27 april 2012

NObienalen: Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Ingrid Jakobsson berättar om Skolverkets kvalitetsgranskningar. I de undersökningar de gjort kan man konstatera bla följande:
läraren spelar roll
De äldre eleverna tycker att NO är tråkigt
Undervisningen är inte likvärdig
Man tar inte vara på elevernas kunskaper
Tillgång och användning av It
Alla får inte prova på naturvetenskapliga arbetssätt.
Sammanfattning det läraren knyter ihop det man arbetat med saknas.
Individualisering brister
Utbildade lärare i lägre åldrar är viktigt
Fånga upp elevernas frågor
Rektorns roll är viktig för att NO skall få sitt fokus i lägre åldrar

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar