fredag 27 april 2012

No-bienal - Fredagen börjar med information om Pisa

Svenska elevers resultat sjunker fortfarande i NO, matte läsförståelse och likvärdighet. Nytt för i år är ett test där eleverna skall använda och läsa av en fingerad webbsida. Svenska elever är rätt bra på faktakunskaper men sämre på att tillämpa dem. De svagaste eleverna har tappat extremt mycket de senaste 9 åren. Tydligen är innehav av piano en viktig socialmarkör. Svensk likvärdighet minska med den ökar i länder som USA och Tyskland. Skillnad mellan skolor i Sverige har ökat. Det fria skolvalet påverkar. Att Sverige blivit sämre än andra länder beror på sämre resultat inte att andra länder fått bättre resultat.

Skickat från min Sony Ericsson Xperia neo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar